Általános Szerződéses Feltételek

Minden felhasználói regisztrációval az Üzemeltető (meghatározva az 1. pontban) elfogadottnak tekinti a jelen általános szerződési feltételeit („ÁSZF”) a Felhasználók részéről.

Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a Portál (meghatározva a 3. pontban) erre a célra szolgáló felülete, az Üzemeltető által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Portál használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Az Üzemeltető által biztosított és vállalt személyes adatkezelési szabályokat, az adatvédelmi feltételeket a jelen dokumentumtól különálló adatvédelmi tájékoztató („Adatkezelési Tájékoztató”) tartalmazza.

 

1. Üzemeltető

A Goopi12 Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1012 Budapest, Pálya u. 9. II. em., cégjegyzékszám: 07-09-028511, adószám: 26194686-2-07, képviselő: Juhász Attila) mint üzemeltető („Üzemeltető”).

2. Felhasználó

Minden előfizetési csomagot vásárló regisztráló, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokat („Szolgáltatás”) a Portálon igénybe vevő, illetve azokat megrendelő, a Szolgáltatásokért díjat fizető magánszemély felhasználónak minősül („Felhasználó”, Üzemeltető és Felhasználó együttesen a „Felek”).

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy természetes személy, aki 16. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint nem cselekvőképtelen. Az a Felhasználó, aki a regisztráció napján a 16. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem, és nem vált házasságkötéssel nagykorúvá, korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak minősül, így a regisztrációjához törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges.

3. A Portál

Az Üzemeltető által működtetett www.goopi12.com és www.goopi12.club weboldal („Portál”).

4. A szerződés tárgya, teljesítése

A Portálon az Üzemeltető a szerződött partnerei („Partnerek”) által biztosított Szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználó részére, a Partnerek saját általános szerződési feltételei szerint. A Felhasználó a Partnerek saját általános szerződési feltételeit közvetlenül a Partnertől ismerheti meg (a Partner által üzemeltetett weboldalról vagy a Partner által átadott ismertetőből).

A Felhasználó a Portálon kínált Szolgáltatásokat az alábbi szabályok szerint veheti igénybe:

Zártkörű használat

A Portál kínálata kizárólag regisztráció után, érvényes klubtagsággal („Tagság”) vehető igénybe. A Felhasználó egy meghívó birtokában regisztrálhat, amelyet egy Portállal szerződött Partnertől vagy egy másik Felhasználótól kaphat. A meghívó lehet egy link vagy pedig egy egyedi regisztrációs kód.

Előfizetői csomagok

A Felhasználó 3 féle (Bronz, Ezüst és Arany) éves előfizetői csomag közül választhat, csomagonként 3 árazási (Pay What You Want) opcióval, éves vagy havi fizetési gyakorisággal. Az egyes csomagokhoz és opciókhoz tartozó szolgáltatások a Portál kezdőlapján kerülnek bemutatásra.

Fizetés

A Portál az OTP Bank Nyrt. és / vagy annak leányvállalata („OTP Bank”) által üzemeltetett Simple Pay fizetési rendszert használja, amelyhez szükséges Felhasználói Adatkezelési Hozzájárulást a Felhasználó a regisztrációs folyamat egyik lépéseként az első fizetési tranzakció előtt köteles megtenni.

A tagsági díj fizetése a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó „ismétlődő fizetés” funkcióval történik, amely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

A Portálon történő élmény vagy szolgáltatás vásárlásakor a fizetés minden tranzakció esetében a Felhasználó eseti jóváhagyásával történik (az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa), tehát valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell hagyni a tranzakciót.

A sikeres fizetés tényéről a Felhasználó minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez a jelen ÁSZF elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a jelen webshopban (www.goopi12.club) a Felhasználó Portálon található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Portál, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Portál által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül az Üzemeltető felel, a Portál fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Hűségpontok

A Pay What You Want fizetési funkció során kiválasztott előfizetési csomaghoz tartozó díjverzió függvényében havi 1, 2 vagy 3 hűségpont kerül jóváírásra a Felhasználó hűségszámláján. A hűségpont egyenleg a nyereményjátékok és a vaklicitek során a nyertesek meghatározásánál kerül figyelembevételre.

Bónusz számla

A Felhasználó által befizetett tagdíj jóváírásra kerül a Felhasználó bónusz számláján. A bónusz számlán lévő összeg az árveréseken teljes egészében levásárolható, illetve a bónusz számla egyenleg a nyereményjátékok és a vaklicitek során a nyertesek meghatározásánál kerül figyelembevételre.

Vásárlás

A Felhasználó a Portálon fix áron árult Szolgáltatásokat az ott meghatározott összegért bármikor megvásárolhatja. Fontos tudni, hogy a fix áron árult Szolgáltatásokból minden Felhasználó csak egyszer vásárolhat (kivéve ez alól az Arany klubtagsággal rendelkező Felhasználók, akik minden havi befizetésük után 1 db élmény tovább ajándékozási lehetőséget kapnak).

Vaklicit

A Felhasználó a Portálon vaklicit útján árult Szolgáltatásokat egyszeri licit adással vásárolhatja meg. A licitet a többi Felhasználó által adott licitek ismerete hiányában kell megtennie legkésőbb a licitálási időtartam végéig. A licit érvényességének feltétele a licitálás időpontjában meglévő érvényes klubtagság. A licitálási időtartam lejárta az adott Szolgáltatás adatlapján pontosan nyomon követhető. A beérkezett licitek a következő szempontok alábbi sorrendben történő figyelembevételével kerülnek automatikusan rendezésre:

 1. Ajánlati ár szerint csökkenő sorrend;
 2. Hűségpont egyenleg szerint csökkenő sorrend;
 3. Bónuszszámla egyenleg szerint csökkenő sorrend; valamint
 4. Felhasználó regisztrációjának időpontja szerint növekvő sorrend.

Az így megállapított sorrend alapján a Szolgáltatás adatlapján megjelölt mennyiségnek megfelelő számú nyertes, illetve kétszer ennyi tartalék nyertes automatikusan kijelölésre kerül. Őket a Portál erről írásban értesíti e-mailben és a Portál belső üzenetküldő felületén. Az értesítést követően a Nyertes(ek) a vaklicit leírásában meghatározott időtartamon belül a köteles(ek) a megajánlott licit-áron megvásárolni a Szolgáltatást.

Amennyiben a Felhasználó a sikeres licitet követő meghatározott határidőn belül nem vásárolja meg a Szolgáltatást, úgy a Portál a Felhasználót kizárja a Portál használatából és a Szolgáltatás megvásárlására a sorrendben következő tartalék nyertes válik jogosulttá. 

Árverés

A Felhasználó a Portálon árverés útján árult Szolgáltatásokat – a licitlépcső figyelembevételével tett - licitálással megvásárolhatja, amennyiben a licitálási idő lejártakor az általa tett licit a legmagasabb. A licit érvényességének feltétele a licitálás időpontjában meglévő érvényes klubtagság. A licitálási időtartam lejárata az adott Szolgáltatás adatlapján pontosan nyomon követhető.

Amennyiben az adott Felhasználó ajánlott a legtöbbet egy adott Szolgáltatásért, úgy a Portál erről a Felhasználót a licitálási idő lejártát követően haladéktalanul írásban értesíti e-mailben és a Portál belső üzenetküldő felületén. Az értesítést követően - amennyiben az árverésben nincs ettől eltérő szabályozás - a Felhasználó két munkanapon belül köteles kifizetni a ténylegesen fizetendő összeget az árverésen megnyert élményért/relikviáért. A ténylegesen fizetendő összeg úgy kerül kiszámításra, hogy a Felhasználó által adott licit ajánlatból levonásra kerül a Felhasználó aktuális bónusz egyenlegének megfelelő (de maximum a licit ajánlat mértékű) összeg.    

Amennyiben a Felhasználó a sikeres licitet követő meghatározott határidőn belül nem vásárolja meg az élményt/relikviát, úgy a Portál a Felhasználót kizárja a Portál használatából és a Szolgáltatás megvásárlására a sorrendben következő licitet adó Felhasználó válik jogosulttá.

Nyereményjáték

A Felhasználó jogosult részt venni a Portálon vagy a Portál közösségi oldalain promóciós jelleggel meghirdetett nyereményjátékokon (ez utóbbiak játékszabályzata mindig az adott közösségi média csatornán kerül publikálásra).

A Portálon meghirdetett nyereményjátékok alapvetően 2 típusra oszthatók:

 1. Nyílt nyereményjáték: ezen a típusú nyereményjátékon valamennyi Felhasználó jogosult részt venni, amennyiben megfelel az adott nyereményjáték játékszabályzatában meghatározott követelményeknek, sikeresen kitöltötte a nyereményjátékhoz tartozó tudás alapú kvízt és a sorsolás időpontjában érvényes klubtagsággal rendelkezik.
 2. Zártkörű nyereményjáték: ezen a típusú nyereményjátékon azok a Felhasználók jogosultak részt venni, akik a fentieken túl még rendelkeznek a nyereményjáték szervezője által meghatározott – nem a portálhoz kötődő – egyéb Tagsággal is. A Felhasználóhoz tartozó Tagság beállításokat a profil oldalon lehet megtenni. Az itt beállított Tagság valódiságának az ellenőrzése mindig az eredményhirdetés után utólag történik a nyereményjáték szervezője által. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a Felhasználó nem rendelkezik az előírt Tagsággal, akkor nem jogosult a nyereményre és a Portál használatáról is kizárásra kerül.

Az Arany klubtagsággal rendelkező klubtagok valamennyi zártkörű nyereményjátékon jogosultak részt venni (függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e a játékszabályzatban előírt Tagsággal).

A nyereményjátékokon való részvétel önkéntes alapú és nem jár díjfizetéssel, de a résztvétel feltétele nyereményjáték teljes ideje alatt fennálló érvényes Tagság megléte.

A nyereményjátékra jelentkezők közül véletlenszerű gépi sorsolás útján előállításra kerül egy szűkített lista, amelyből a húzási sorrend alapján és a minősítési sorrend alapján kerülnek meghatározásra a nyertesek és a tartalék nyertesek az alábbi szabály szerint:

Sorsolási szabály

Azaz a nyereményjátékban meghirdetett nyertesek számának a fele, de minimum 1 fő a véletlenszerű gépi sorsolás húzási sorrendje alapján, míg a nyertesek másik fele pedig a minősítés alapján felállított sorrend szerint kerül meghatározásra, a következő szempontok alábbi sorrendben történő figyelembevételével:

 1. Hűségpont egyenleg szerint csökkenő sorrend;
 2. Bónuszszámla egyenleg szerint csökkenő sorrend; valamint
 3. Felhasználó regisztrációjának időpontja szerint növekvő sorrend.

Amennyiben az adott Felhasználó a fentiek szabályok alapján kiválasztásra kerül a nyereményjáték nyerteseként vagy tartalék nyerteseként, úgy a Portál erről őt a sorsolást követően haladéktalanul írásban értesíti e-mailben és a Portál belső üzenetküldő felületén. Amennyiben a Felhasználó az értesítést követően az értesítésben meghatározott időtartamon belül nem jelentkezik a nyereményért, úgy a Portál a Felhasználót kizárja a nyereményjátékból és nyereményre a sorrendben következő tartalék nyertes válik jogosulttá.   

Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben a nyereményjátékban a nyertesek közé kerül, akkor az alábbi profil adatai megjelenítésre kerülnek a Portálon az adott élmény adatlapján: név, város.

Garantált ajándékok

Az Ezüst előfizetői csomagot választó Felhasználók esetén a havi befizetés után 100, az éves befizetés után 1200, az Arany előfizetői csomagot választók esetén a havi befizetés után 150, az éves befizetés után 1800 Goopi pontot kerül jóváírásra.

A Goopi pontokért cserében a Felhasználók garantált ajándékokat hívhatnak le a Portál Voucherek oldalán található kínálatból. A kínálatban szereplő voucherek egy része ingyenes (ezekből minden Felhasználó 1 darabot vehet igénybe), más része pedig Goopi pontokért cserében hívható le.

A kínálatból a Felhasználó az éppen aktuális Goopi pontjai erejéig korlátlanul választhat vouchereket. A Felhasználó által kiválasztott vouchert a Portál e-mailben és belső üzenetben küldi el a Felhasználónak. A voucher egy egyedi azonosító kóddal rendelkezik. A Partner kizárólag a voucher kód érvényességét ellenőrzi, annak a tulajdonosát nem. A kód elvesztéséért, harmadik személy által történő felhasználásáért a Portál és az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Ajándék klubtagság vásárlása

Az Arany klubtagsággal rendelkező Felhasználó ajándék klubtagság vásárlására jogosult.

Ezt a Profil oldalon a Klubtagság menüpont alól indított vásárlással teheti meg 2 lépésben:

 1. Klubtagság vásárlása: az ajándékba adni kívánt előfizetési csomag kiválasztása és kifizetése;
 2. Klubtagság felhasználása: A megvásárolt csomag elküldése a megajándékozottnak. A címzett adatainak bekérése után a Portál automatikusan generál egy e-mailt, amely tartalmaz egy egyszer felhasználható egyedi linket, amellyel a megajándékozott fizetés nélküli regisztráció során aktiválhatja a klubtagságát.

Fontos tudni, hogy az ajándék klubtagság vásárlása során az ajándékozó hűségpont egyenlege és bónusz számla egyenlege fog növekedni.

5. A Felhasználó jogai és kötelességei

A Felhasználó az általa választott és kifizetett klubtagsági csomag függvényében jogosult az Üzemeltető által nyújtott - a szerződés tárgya című fejezetben felsorolt – Szolgáltatások igénybevételére.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Portál, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Portál használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg az Üzemeltető által már nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben az Üzemeltető jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni, illetve a Felhasználót a Portál használatából kizárni.

A felhasználónév a következő karaktereket tartalmazhatja: nagy és kis betűk ékezet nélkül, valamint számok (a felhasználónév minimum 4 maximum 10 karakter hosszú lehet). Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat.

A Felhasználó jogosult, de nem köteles az általa megfizetett Szolgáltatást igénybe venni. A Portálon megvásárolt, megnyert Szolgáltatásokat (élményeket) kizárólag az Arany klubtagsággal rendelkező Felhasználó jogosult másnak átadni. A Portál minden Arany klubtagsággal rendelkező Felhasználónak havonta 1 ilyen tovább ajándékozási lehetőséget ír jóvá. A Felhasználó az általa aktuálisan elajándékozható élmények számát a Portál profil oldalán tudja megtekinteni.

Fenti kitétel nem vonatkozik a Portál Relikviák és a Voucherek oldalán kínált Szolgáltatásokra, amelyek felhasználása nem nevesített, ezért ezek tetszőlegesen tovább ajándékozhatók.

Bármilyen, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos felhasználói módosítás-kérést (pl. élmény időpontváltoztatás, stb). az Üzemeltető – a Partnerrel egyeztetve – jogosult elbírálni. Az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó módosítási igénye kedvezően kerüljön elbírálásra, azonban a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Élmények egyedisége folytán nem garantálható, hogy módosítási igényének az Üzemeltető / Partner eleget tud tenni.

Amennyiben a Felhasználónak felróható ok miatt a Felhasználó nem tudja a Szolgáltatást az Üzemeltetővel / Partnerrel előzetesen egyeztetett időpontban igénybe venni, úgy az Üzemeltető ezért semmilyen felelősséggel nem tartozik, kártérítésre nem kötelezhető, a Szolgáltatás igénybevételéért megfizetett díj vagy klubtagsági díj a Felhasználó részére nem jár vissza.

Amennyiben a Felhasználó az általa igénybe vett Szolgáltatás kapcsán kritikai észrevétellel, reklamációval vagy esetlegesen kártérítési igénnyel lép fel, úgy az ezzel kapcsolatos panaszát, igényét közvetlenül a Partnerrel szemben jogosult érvényesíteni. A Partner kapcsolattartó személyét a Partner weboldalán közzétett általános szerződési feltételek tartalmazzák. Az Üzemeltető a Partner által nyújtott Szolgáltatásért semmilyen felelősséggel nem tartozik, ezt Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi.

6. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

Az Üzemeltető törekszik a legmagasabb szintű Szolgáltatások közvetítésére a Felhasználó felé, a Szolgáltatásokat nyújtó Partnereket legjobb tudása szerint választja ki és ellenőrzi folyamatosan. Mindazonáltal az Üzemeltető nem felel a Portálon meghirdetett Szolgáltatások minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért.

Az Üzemeltető köteles a Szolgáltatás igénybevételével összefüggő valamennyi releváns információt és adatot kellő időben a Felhasználóval közölni. Az Üzemeltető köteles a Portálon nyújtott Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF szerint nyújtani. Az Üzemeltető a Szolgáltatások közvetítését a tőle elvárható legmagasabb minőségben végzi.

Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, haláleset, stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.Az Üzemeltető a felelősségét kifejezetten kizárja vis maior fennállása esetén, a Szolgáltatások esetleges kimaradása és vagy leállása miatt.

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni, illetve a Felhasználót a Portál használatából kizárni amennyiben Felhasználó bármely, a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségét megszegi, különösen de nem kizárólagosan:

 • a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
 • az ÁSZF szabályaival ellentétes felhasználói nevet ad meg;
 • valótlan adatot / információt ad meg; vagy
 • a Portált jelen ÁSZF-el ellentétesen használja.

 

7. Személyes adatok védelme

 A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli, és az ott rögzített feltételekkel és célból, külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az Üzemeltető csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Portál fejlesztéséről, az Élményekről, az Üzemeltető szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről.

A Portál hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül.

A Felhasználóról az Üzemeltető által nyilvántartott adatok, a Portál adatbázisaiban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Portál az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

Az Üzemeltető a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére az Üzemeltető köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

8. Titoktartás

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert, az Üzemeltető tevékenységéhez kapcsolódó minden adat, tény, információ, amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása Üzemeltető érdekét sértené vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként titoknak nem minősít – bizalmas információnak minősül.

Felhasználó a tudomására jutott bizalmas információt teljesítéstől számított 3 (három) évig, az üzleti titkot pedig határidő nélkül köteles megőrizni. Titoktartási kötelezettsége körében a tudomására jutott bizalmas információt harmadik fél részére hozzáférhetővé nem teheti, azt illetéktelen személlyel nem közölheti, át nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja.

9. Irányadó jog, illetékesség

A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai az irányadók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF-re a magyar nyelv az irányadó.

Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeiket lehetőség szerint egymással egyeztetve, békés úton kívánják elrendezni.

A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit.

10. További információk

További információkat a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező alábbi dokumentumok tartalmaznak:

 • Adatkezelési Szabályzat
 • Weboldal-használati Feltételek
 • Nyereményjáték szabályzat

 

Jelen dokumentum tervezet az ÁSZF 2021. november 01. napjától hatályos verziója. Dokumentum verziószám: ÁSZF_20211101